Tìm thấy 8 kết quả với từ khóa “

Lũ lụt ở Miền Bắc

Cổng 1400 triển khai nhắn tin ủng hộ đồng bào vùng lũ

Cổng 1400 triển khai nhắn tin ủng hộ đồng bào vùng lũ

Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia 1400 (Cổng 1400) đang triển khai hai chương trình nhắn tin ủng hộ đồng bào vùng thiên tai lũ lụt, với cú pháp nhắn tin UH gửi 1409 hoặc BL gửi 1407 thuê bao di động đã ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt 20.000 đồng.