Tìm thấy 6 kết quả với từ khóa “

lợi nhuận trước thuế

9 tháng đầu năm 2017, lợi nhuận trước thuế của SHB đạt hơn 1.330 tỷ đồng

9 tháng đầu năm 2017, lợi nhuận trước thuế của SHB đạt hơn 1.330 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng 2017; tại thời điểm 30/9/2017, lợi nhuận trước thuế của SHB đạt hơn 1.330 tỷ đồng, tăng hơn 68,78% so với cùng kỳ 2016 do Ngân hàng tăng trưởng mạnh về các hoạt động dịch vụ khác, đặc biệt là dịch vụ bảo hiểm Bancassurance; vốn điều lệ của SHB đạt hơn 11.196 tỷ đồng.