lợi nhuận kinh doanh xăng dầu - Tin tức mới nhất 24h qua
Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

lợi nhuận kinh doanh xăng dầu

'Anh Cả' xăng dầu báo lãi lớn

'Anh Cả' xăng dầu báo lãi lớn

6 tháng đầu năm 2014,lợi nhuận kinh doanh xăng dầu trước thuế đạt 295.847 triệu đồng, tương đương 63 đồng/lít, kg lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu.