Tìm thấy 3 kết quả với từ khóa “

logo mới của vtc

Video giới thiệu logo VTC mới từ 1/1/2018

Video giới thiệu logo VTC mới từ 1/1/2018

Kể từ 0h ngày 1/1/2018, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC thay đổi bộ nhận diện VTC mới trên tất cả các kênh chương trình, hoạt động của đài gồm phát sóng, quảng bá, truyền thông, xuất bản, in ấn và phát hành.

VTC thay đổi bộ nhận diện từ 1/1/2018

VTC thay đổi bộ nhận diện từ 1/1/2018

Kể từ 0h ngày 1/1/2018, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC thay đổi bộ nhận diện VTC mới trên tất cả các kênh chương trình, hoạt động của đài gồm phát sóng, quảng bá, truyền thông, xuất bản, in ấn và phát hành.