Tìm thấy 4 kết quả với từ khóa “

lỗ lũy kế

Hồ Huy Mai Linh: Thu mình thoát cửa tử

Hồ Huy Mai Linh: Thu mình thoát cửa tử

Trước nguy cơ phá sản, ông chủ Hồ Huy, Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh đã phải đứng ra xin lỗi và kêu gọi nhà đầu tư, nhân viên giúp đỡ cùng ông vượt qua thời điểm sinh tử.