Tìm thấy 64 kết quả với từ khóa “

lính Mỹ

15.000 tay súng IS 'đền mạng' cho 1 lính Mỹ

15.000 tay súng IS 'đền mạng' cho 1 lính Mỹ

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tổn thất một lượng lớn tay súng và đổi lại chỉ giết được 3 binh lính Mỹ, tương đương cứ 1 lính Mỹ chết thì 15.000 tay súng IS phải "đổi mạng".