Tìm thấy 4 kết quả với từ khóa “

liệt sỹ Gạc Ma

Gạc Ma: Ký ức bi tráng

Gạc Ma: Ký ức bi tráng

Video 20:34 15/03/2019 0

Hơn 30 năm nhìn lại, Gạc Ma là một ký ức bi tráng, là bài học về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông.