Tìm thấy 1 kết quả với từ khóa “

Liên danh Kajima - Hòa Bình

Lễ động thổ dự án 'AEON MALL Hà Đông'

Lễ động thổ dự án 'AEON MALL Hà Đông'

Mới đây, Công ty TNHH AEON MALL (gọi tắt là AEON MALL) tổ chức Lễ động thổ dự án “AEON MALL Hà Đông” tại Quận Hà Đông, Thủ Đô Hà Nội và sẽ chính thức bắt đầu xây dựng để đảm bảo TTTM này đi vào hoạt động vào năm 2019 theo kế hoạch.