Tìm thấy 4 kết quả với từ khóa “

Lê Văn Lan

Quốc ca là hồn thiêng dân tộc!

Quốc ca là hồn thiêng dân tộc!

(VTC News)- Đối với mỗi người dân nước Việt Nam, Quốc ca chính là hồn thiêng của dân tộc, là khí thiêng sông núi, thôi thúc lòng tự hào, tự tôn dân tộc.