Lễ trỉa hạt - Cập nhật tin tức mới nhất, video hình anh hot nhất về chủ đề Lễ trỉa hạt trên VTC News

Video: Đồng bào dân tộc miền Trung, Tây Nguyên nhảy múa cầu bội thu trong lễ trỉa hạt

Video: Đồng bào dân tộc miền Trung, Tây Nguyên nhảy múa cầu bội thu trong lễ trỉa hạt 

Ngày 10/3, tại Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn ra lễ trỉa hạt của một số đồng bào dân tộc miền Trung, Tây Nguyên.