Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

Lao Chải

Sa Pa rét 6,5 độ C

Sa Pa rét 6,5 độ C

Nhiệt độ tại Sa Pa xuống ở mức 6,5 độ C, bà con người dân tộc Mông, Dao đã phải lùa trâu, bò sơ tán xuống vùng thấp tránh rét hại.