Tìm thấy 4 kết quả với từ khóa “

làm thịt cóc

Xem clip này ai còn dám ăn thịt cóc?

Xem clip này ai còn dám ăn thịt cóc?

Theo tài liệu nghiên cứu của ngành Đông y, nhựa cóc thuộc loại thuốc độc bảng A - mức độ độc cao nhất, tuy nhiên, trong quá trình giết mổ, khi cắt xong, nhựa cóc lại chảy ra, trộn lẫn cả vào thịt cóc.