Tìm thấy 1 kết quả với từ khóa “

lai tạo giống

Giống cây bông kháng sâu và chịu thuốc từ cỏ bằng kỹ thuật chuyển gen

Giống cây bông kháng sâu và chịu thuốc từ cỏ bằng kỹ thuật chuyển gen "made in Vietnam"

Xuất phát từ tình hình nghiên cứu, sản xuất bông trong và ngoài nước, yêu cầu cấp thiết của sản xuất và chương trình phát triển cây bông ở Việt Nam, nhóm nghiên cứu do TS. Trịnh Minh Hợp, Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Bộ Công Thương đã tiến hành nghiên cứu nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu tạo giống bông kháng sâu và chịu thuốc từ cỏ bằng kỹ thuật chuyển gen”.