Tìm thấy 28 kết quả với từ khóa “

Kỳ Anh

Video: Khám phá lũy đá cổ Kỳ Anh

Video: Khám phá lũy đá cổ Kỳ Anh

Lũy đá Kỳ Anh (Hà Tĩnh) dài gần 1,5 km do nhà Trịnh xây dựng, từng là biên giới phân chia Đàng trong – Đàng ngoài, đồng thời cũng là tuyến phòng thủ hiệu quả.