Kinh tế tập thể

Ngày càng nhiều, hợp tác xã vẫn đóng góp GDP khiêm tốn

06:29 15/10/2019

Đóng góp của khu vực HTX vào GDP của cả nước còn khiêm tốn và có xu hướng giảm, trung bình đạt khoảng 4%.

Chủ đề nóng

Lịch
thi đấu

Kết quả

Bảng
xếp hạng