Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

Kiên định

Kiên định chính sách tỷ giá

Kiên định chính sách tỷ giá

Những năm qua, tỷ giá và thị trường ngoại hối diễn biến ổn định đã góp phần cải thiện cán cân thanh toán tổng thể, tăng dự trữ ngoại hối nhà nước