Tìm thấy 96 kết quả với từ khóa “

kiểm toán nhà nước

Bộ Y tế có Thứ trưởng mới

Bộ Y tế có Thứ trưởng mới

Ông Lê Đức Luận, Vụ trưởng Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán thuộc Kiểm toán Nhà nước, được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Y tế.