Tìm thấy 32 kết quả với từ khóa “

kiểm soát dịch bệnh

TP.HCM đã qua đỉnh dịch COVID-19

TP.HCM đã qua đỉnh dịch COVID-19

Đánh giá về tình hình dịch COVID-19 tại thành phố, đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết, hiện thành phố đã qua đỉnh dịch, công tác phòng chống dịch đạt nhiều hiệu quả.