Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

Kịch bản giá điện

Kịch bản nào cho giá điện?

Kịch bản nào cho giá điện?

Giá điện bán lẻ có thể sẽ được điều chỉnh từ 6 bậc thang như hiện tại xuống còn 3 bậc thang nhưng câu hỏi đặt ra là kịch bản nào có lợi cho người dân