Tìm thấy 6 kết quả với từ khóa “

kĩ năng

Cô giáo đánh học sinh ngất lịm

Cô giáo đánh học sinh ngất lịm

Cô giáo gọi lần lượt từng bạn không thuộc bài lên bảng, lấy thước kẻ vụt vào mặt các cháu. Nghiêm trọng hơn, có một em vừa ra khỏi cổng trường là ngất lịm.