Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

khởi nghiệp công nghệ

Phát động Cuộc thi ''Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo'' năm 2018

Phát động Cuộc thi ''Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo'' năm 2018

Diễn đàn là cơ hội để các cấp, ngành, các nhà trường chia sẻ những thông tin và những kinh nghiệm trong việc hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đạt hiệu quả nhất, nhằm đưa các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.