Tìm thấy 4 kết quả với từ khóa “

kè chắn sóng

Biển lấn đất liền ngày càng dữ dội

Biển lấn đất liền ngày càng dữ dội

Video 04:29 29/10/2015 0

Đê biển Gò Công Đông (Tiền Giang) có những đoạn rất xung yếu cần kè chắn sóng khẩn cấp để bảo vệ trên 300.000 hộ dân và 50.000 ha dự án vùng ngọt hóa Gò Công.