Tìm thấy 45 kết quả với từ khóa “

Jordan

Video: Jordan tiêu diệt 55 tay súng IS

Video: Jordan tiêu diệt 55 tay súng IS

Hôm 4/2, Jordan đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu của tổ chức IS trên lãnh thổ Iraq, tiêu diệt ít nhất 55 tay súng bao gồm một chỉ huy cao cấp.