Tìm thấy 7 kết quả với từ khóa “

infographic

13 quy tắc vàng ngăn ngừa ung thư

13 quy tắc vàng ngăn ngừa ung thư

Chữ "ung thư" trong tiếng Anh là cancer, trong đó có từ "can", dịch ra tiếng Việt là "có thể". Đúng vậy, chúng ta hoàn toàn có thể bài trừ căn bệnh nan y này bằng 13 cách sau đây.