Tìm thấy 7 kết quả với từ khóa “

huỳnh kesley

Thạch Sanh thì ít...

Thạch Sanh thì ít...

Đoàn phim lo đến “sốt vó” vì không tìm ra người thích hợp đóng vai Thạch Sanh trong khi vai Lý Thông thì quá đơn giản.