Tìm thấy 6 kết quả với từ khóa “

huyết thanh

Độc đáo trại rắn lớn nhất nước

Độc đáo trại rắn lớn nhất nước

Năm 1977, trại rắn Đồng Tâm ra đời với mục đích nuôi lấy huyết thanh kháng nọc cứu chữa mọi người. 35 năm sau, trở thành một “địa chỉ rắn” nổi tiếng cả nước.