Tìm thấy 5 kết quả với từ khóa “

hút ma túy

Ngăn chặn hiểm họa ma túy trong giới trẻ

Ngăn chặn hiểm họa ma túy trong giới trẻ

Mấy năm gần đây, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy đã và đang được tất cả các cấp, các ngành quan tâm và đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh để từng bước đẩy lùi loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.