Tìm thấy 28 kết quả với từ khóa “

hợp tác xã

Bên trong hợp tác xã triệu đô

Bên trong hợp tác xã triệu đô

Từ một hợp tác xã khởi nghiệp với 7 triệu đồng vốn cộng vài ba ha đất trồng, sau hơn 10 năm, Anh Đào trở thành hợp tác xã kiếm triệu đô,