Hội thi hùng biện “Học viên Học viện ANND học tập - Cập nhật tin tức mới nhất, video hình anh hot nhất về chủ đề Hội thi hùng biện “Học viên Học viện ANND học tập trên VTC News

Học viên An ninh sân khấu hóa 6 điều Bác Hồ dạy CAND

Học viên An ninh sân khấu hóa 6 điều Bác Hồ dạy CAND

Các học viên An ninh khéo léo thể hiện hình thức sân khấu hóa 6 điều Bác Hồ dạy CAND.