Tìm thấy 3 kết quả với từ khóa “

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tổng Bí thư đặt câu hỏi lớn tại Hội nghị Trung ương 5

Tổng Bí thư đặt câu hỏi lớn tại Hội nghị Trung ương 5

Tổng bí thư nhấn mạnh, có một câu hỏi lớn đặt ra, cần được giải đáp thấu đáo, là vì sao những hạn chế, yếu kém nêu trên đã được chỉ ra từ lâu, nhưng qua nhiều nhiệm kỳ đến nay, tình hình vẫn chậm chuyển biến, thậm chí có mặt còn trầm trọng hơn?