Hội nghị lần 2 BCH Trung ương khóa XII

Nhất trí giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội

06:50 12/03/2016

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nhất trí cho thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII.

Chủ đề nóng

Lịch
thi đấu

Kết quả

Bảng
xếp hạng