Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

Học bổng cho học sinh nghèo

100 học sinh nghèo học giỏi nhận học bổng

100 học sinh nghèo học giỏi nhận học bổng

FPT cũng sẽ cung cấp 100 suất học bổng giá trị 50% học phí mỗi năm (từ 2017 - 2020) cho con đoàn viên công đoàn nghèo học giỏi theo học chương trình đại học, cao đẳng và liên kết của Đại học FPT