Tìm thấy 14 kết quả với từ khóa “

hoá đơn điện

EVN sắp hết thời 'tự tung tự tác'

EVN sắp hết thời 'tự tung tự tác'

Tới đây, ngành điện sẽ hết thời “tự tung tự tác” mà chỉ còn được độc quyền đối với thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân và hệ thống điện quốc gia các nhà máy điện lớn…