Tìm thấy 11 kết quả với từ khóa “

hồ sơ paradise

Danh sách pháp nhân Việt Nam liên quan 'Hồ sơ Paradise' vừa công bố

Danh sách pháp nhân Việt Nam liên quan 'Hồ sơ Paradise' vừa công bố

Trong Hồ sơ Paradise (cơ sở dữ liệu chứa hàng loạt thông tin liên quan chiêu trò trốn thuế, che giấu tài sản của các tổ chức, cá nhân trên thế giới) vừa được công bố, có 13 mục đề cập đến các pháp nhân và 25 mục đề cập đến các cá nhân có liên quan đến Việt Nam.