Tìm thấy 4 kết quả với từ khóa “

hồ sơ CIA

Kinh tế Việt Nam trong hồ sơ của CIA

Kinh tế Việt Nam trong hồ sơ của CIA

Theo hồ sơ của CIA, Việt Nam đang cố gắng cải cách nền kinh tế bằng cách tái cơ cấu đầu tư công và phải đối mặt với thách thức từ hệ thống ngân hàng thiếu vốn.