Tìm thấy 12 kết quả với từ khóa “

h'mong

Giao lưu văn hoá: Bản hoà ca đa sắc

Giao lưu văn hoá: Bản hoà ca đa sắc

Bản hoà ca đa sắc là nơi tụ hợp của các cộng đồng dân H’Mông, Dao, Thái, Tày, Pà Thẻn, Paco, Khmer đã chủ động tham gia phát triển cộng đồng mình