Tìm thấy 9 kết quả với từ khóa “

hiệu trưởng lạm thu

Kỷ luật hiệu trưởng dùng 'tiểu xảo' để lạm thu

Kỷ luật hiệu trưởng dùng 'tiểu xảo' để lạm thu

Ngày 3/11, Văn phòng UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, Hội đồng kỷ luật của huyện này đã họp và thống nhất kỷ luật hình thức khiển trách đối với bà Cao Thị Mỹ Thuyết, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Dinh, thị trấn Nông Trường Việt Trung vì đã có hành vi “lạm thu” đầu năm học.