Tìm thấy 11 kết quả với từ khóa “

hiệp định

Cuộc gặp gỡ lịch sử 40 năm

Cuộc gặp gỡ lịch sử 40 năm

Một cuộc hội ngộ những nhân chứng lịch sử đã góp phần quan trọng cho chiến thắng ngoại giao trên bàn đàm phán Hiệp định Paris 40 năm trước.