Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

Hệ thống thông tin

Các hệ thống thông tin đang đối mặt với hàng loạt các cuộc tấn công đồng thời

Các hệ thống thông tin đang đối mặt với hàng loạt các cuộc tấn công đồng thời

Những hệ thống công nghệ thông tin trước đây chủ yếu trở thành nạn nhân của những cuộc tấn công có chủ đích vì họ nằm trong danh sách tấn công hàng loạt, còn hiện nay những cuộc tấn công thường nhắm vào những mục tiêu cụ thể và được tùy biến để nạn nhân không thể phòng ngự.