Tìm thấy 90 kết quả với từ khóa “

HDND

Nếu không tín nhiệm, phải thay ngay

Nếu không tín nhiệm, phải thay ngay

"Người được bỏ phiếu cũng phải biết tự thay đổi mình, phải làm cho đại biểu, cử tri hiểu mình đã làm việc như thế nào, đã cố gắng như thế nào, khó khăn ở đâu."