hành tinh đỏ - VTC News
Tìm thấy 30 kết quả với từ khóa “

hành tinh đỏ

Quảng cáo trên sao Hỏa

Quảng cáo trên sao Hỏa

Trong lúc lên kế hoạch đưa người lên sao Hỏa, Mars One muốn gửi những gói hàng thử nghiệm lên hành tinh đỏ, trong đó kèm theo những mục quảng cáo.