Tìm thấy 3 kết quả với từ khóa “

Hàng không Hải Âu

Hàng không Hải Âu đang thua lỗ nặng

Hàng không Hải Âu đang thua lỗ nặng

Sau một năm khai phá thị trường hàng không chung bằng thủy phi cơ - vốn được đánh giá là rất nhiều tiềm năng, Hãng Hàng không Hải Âu đã phải thừa nhận đang “thua lỗ rất nặng”.