Tìm thấy 79 kết quả với từ khóa “

hạn hán

Long An: Bơm nước cứu 1.000 ha lúa

Long An: Bơm nước cứu 1.000 ha lúa

Để giảm thiệt hại thấp nhất do hạn mặn gây ra, tỉnh Long An đã cho bơm nước từ các kênh rạch để cứu hàng ngàn héc-ta lúa và vườn cây ăn quả.