Tìm thấy 212 kết quả với từ khóa “

Hải quân Trung Quốc

Chính ủy Hải quân Trung Quốc thăm Việt Nam

Chính ủy Hải quân Trung Quốc thăm Việt Nam

Chiều 5/5, Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị tiếp xã giao Đoàn cán bộ Hải quân Trung Quốc do Thượng tướng Miêu Hoa, Chính ủy Hải quân Quân Trung Quốc làm trưởng đoàn.