Tìm thấy 11 kết quả với từ khóa “

Hắc Long Giang

Vật thể lạ rơi xuống Trung Quốc

Vật thể lạ rơi xuống Trung Quốc

Người dân thuộc tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc TQ, mới đây chứng kiến các vật thể lạ từ trên trời rơi xuống, nghi ngờ rằng đây là vật thế bay không xác định.