Tìm thấy 50 kết quả với từ khóa “

GS Ngô Bảo Châu

Bài giảng của GS Ngô Bảo Châu

Bài giảng của GS Ngô Bảo Châu

Tối 9/1, tại Tuần Châu, GS Ngô Bảo Châu đã cuộc giao lưu, gặp gỡ các học sinh đã từng tham dự và đạt thành tích cao trong kì thi Olympic toán quốc tế và HS giỏi