Tìm thấy 34 kết quả với từ khóa “

giòi

Kinh hoàng thực phẩm chay lúc nhúc giòi

Kinh hoàng thực phẩm chay lúc nhúc giòi

Liên quan đến vụ thực phẩm chay có giòi ở tỉnh Bình Dương, Công ty thực phẩm chay Âu Lạc - chủ cơ sở sản xuất, đã phải bồi thường cho bên khiếu nại 30 triệu.