Tìm thấy 9 kết quả với từ khóa “

giới thiệu nhân sự

Giới thiệu nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước tại Hội nghị Trung ương

Giới thiệu nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước tại Hội nghị Trung ương

Trong ngày làm việc thứ 3, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đọc tờ trình của Bộ Chính trị về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo các cơ quan nhà nước để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV.