Tìm thấy 3 kết quả với từ khóa “

giỏ xách

Chợ 've chai' ngàn đô

Chợ 've chai' ngàn đô

Tại chợ trưng bày đủ thứ hàng, từ thượng vàng đến hạ cám: dây giày, đồng hồ, mắt kính cổ, giỏ xách, zippo, rồi đến cả xe hơi, mô-tô; thậm chí là… cây đèn dầu cũ