Tìm thấy 1 kết quả với từ khóa “

giáo sư 2019

Giáo sư trẻ nhất 38 tuổi

Giáo sư trẻ nhất 38 tuổi

Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho biết có 73 giáo sư và 439 phó giáo sư được công nhận trong năm 2019; giáo sư trẻ nhất 38 tuổi.